• Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sổ sách, chứng từ đã kê khai của doanh nghiệp.
  • Điều chỉnh những sai sót trên tờ khai thuế đã báo cáo.
  • Điều chỉnh, bổ sung hoặc lập lại hệ thống sổ sách theo quy định hiện hành.
  • Điều chỉnh, bổ sung chứng từ kế toán nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, chính xác.
  • Tư vấn, xử lý các vấn đề còn tồn đọng của chứng từ; ước tính rủi ro phát sinh về thuế nếu có một cách chính xác nhất.
  • In và sao lưu toàn bộ chứng từ, báo cáo đã được lập.
  • Đảm bảo tính bảo mật thông tin về báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
  • Tư vấn cho doanh nghiệp hướng hoàn thiện bộ máy kế toán hiện hành.

Để tư vấn và giải đáp thắc mắc các bạn có thể nhắn tin cho page hoặc liên hệ (call/zalo/viber): 0972.88.90.92 (Mr.Uy) – 0908.99.41.88 (Ms.Tuyền) – 094.262.53.52 (Ms.Duyên)